ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20190(COVID-19)

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20190(COVID-19)

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20190(COVID-19)

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓คู่มือการใช้งาน Outlook ทร.
 • ระบบงานใน ทร.
 • วิธีการติดตั้งโปรแกรม Bitdefender
 • งานวิจัยและการพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "ดุจดังสายฟ้า"
 • ศูนย์ข้อมูล COID-91 กรมแพทย์ทหารเรือ
 • แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ
 • เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษกำลังพล กดน.กร.ตามนโยบาย ผบ.ทร.
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓
 • เวรประจำพระองค์
 • โครงการในพระราชดำริ
 • Call center 55555 สสท.ทร.
 • วีดิทัศน์พระราชทาน สือบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
 • กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • แนวทางการใช้ WIfi
 • ความรู้เกียวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์
 • ราชนาวีเข้มแข็ง ราษฎร์ รัฐศรัทธา ราชอาณาจักรมั่นคง
 • การแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 2
 • กองทัพเรือกับ IPv6
 • เข้าดูสลิปเงินเดือน
 • ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือไทย
 • มารตการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกองทัพเรือ
 • ความรู้เกี๋ยวกับประเทศอาเซืยน
 • กรณีลืมรหัสผ่าน E mail. ทร. ท่านสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเอง
 • การจัดการองค์ความรู้ กองเรือยุทธการ
 • การป้องกันการแฮกไลน์จาก PC
 • ข้อมูลด้านความปลอดภัย ระบบสารสนเทศกองทัพเรือ